Niesłuszne zwolnienie z pracy – co warto zrobić?

Pracobiorca przyjęty bez określenia terminu ustania zatrudnienia cieszy się szczególnym bezpieczeństwem, a to z uwagi na fakt, że pracodawca jest pozbawiony prawa do tego, aby zwolnić zatrudnionego bez przedstawienia powodu zwolnienia. Takie wytłumaczenie należy opisać jednoznacznie a także rzetelnie. Wyłącznie wtedy pracobiorca dysponuje możliwością tego, aby wydać opinię, czy pracodawca był uprawniony do zwolnienia.

Czy pracodawca może zwolnić bez uprzedzenia?

Jednak zatrudniający niekiedy postępują niezgodnie z prawem pracy, wyrzucając swoich zatrudnionych nagle i nie podając uzasadnienia. Opisane postępowanie to inaczej zwolnienie dyscyplinarne, które wolno zastosować jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Można wymienić tu takie przypadki, jak np. notoryczne spóźnianie się, przyłapanie na gorącym uczynku podczas popełniania przestępstwa lub wywołana przewinieniem pracownika utrata uprawnień niezbędnych do pełnienia danego stanowiska. Pamiętajmy, że przerwanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, to czynność, którą można wykonać wyłącznie w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym upoważniona do reprezentowania pracodawcy osoba dowiedziała się o istotnych ewentualnościach usprawiedliwiających taką decyzję. W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki do natychmiastowego zwolnienia, mamy do czynienia ze złamaniem prawa ze strony pracodawcy. W przypadku, gdy zatrudniony sądzi, iż pracodawca dokonał zwolnienia niezgodnie z prawem, taki przypadek trzeba wyjaśnić w okresie trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia.

Do kogo możemy się zwrócić, gdy zwolniono nas z dnia na dzień?

Jeśli chcielibyśmy skontrolować, czy nasz przełożony miał przewidziane prawem pracy uprawnienie do tego, by dokonać rozwiązania umowy o pracę z pominięciem okresu wypowiedzenia, najlepiej zasięgnąć porady u adwokata. W sporych skupiskach miejskich, np. w Pabianicach, nie nastręcza problemów znalezienie prawnika posiadającego ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy. Wystarczy wpisać w Google: adwokat prawo pracy, a odszukamy kogoś, kto będzie odpowiadał naszym indywidualnym potrzebom. Adwokat przyda się w szczególności w sprawach: uzyskania świadczenia odszkodowawczego za zwolnienie z naruszeniem obowiązującego prawa, mobbingu, odwrócenia skutków wynikających z wypowiedzenia niezgodnego z prawem pracy, dokonania poprawek w świadectwie pracy, opóźnień w wypłacie wynagrodzeń oraz licznych innych sprawach związanych z prawem pracy. Adwokat ma prawo do tego, aby zostać pełnomocnikiem pracownika w przypadku spraw sądowych.

Post Author: Mira Nowa