Alimenty natychmiastowe – co o nich wiesz

Rozwód małżonków zazwyczaj jest początkiem niezbyt przyjemnego okresu dla większości rodzin, przede wszystkim w chwili, kiedy małżonkowie są już rodzicami.

W najbliższym czasie nastąpi uruchomienie programu świadczeń natychmiastowych, które dadzą liczne korzyści dla przyszłych rozwodników.

Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne – wszystko, co należy o nich wiedzieć

Wszystkie kwoty, które zgodnie z orzeczeniem sądu są przeznaczone dla jednego z rodziców jako środki konieczne do zapewnienia dalszego wychowania dzieci pozostających pod opieką jednego z rodziców , a także pomocy w dostarczeniu wszystkich najpotrzebniejszych środków do ich dalszej nauki, rozwoju fizycznego i umysłowego oraz życia, nazywamy formalnie świadczeniem alimentacyjnym.
Kiedy szukasz prawnika z doświadczeniem, który będzie potrafił pomóc Ci podczas walki o należne alimenty, wystarczy, że wpiszesz w okienku przeglądarki internetowej frazę alimenty Kraków. Ułatwi to odnalezienie osoby, która profesjonalnie zajmie się przygotowywaniem dokumentacji i będzie pełnił funkcje reprezentanta przed sądem, a do tego posłuży dobrą radą i ułatwi rozwiązywanie aktualnych problemów.

Zapowiadane przepisy związane z alimentami określają, że każdy dostarczony do sądu pozew będzie rozpatrzony niezwłocznie, a w razie opóźnień, w terminie do 14 dni od dnia wniesienia pozwu. Ma to związek z przekazanym nakazem zapłaty, który też musi być niezwłocznie zrealizowany. Takie alimenty są skierowane do osób, które nie występowały wcześniej z podaniem w dotychczasowej procedurze. Oczywiście wprowadzenie nowych przepisów niezmiennie nie wyklucza możliwości uzyskania alimentów zgodnie z poprzednimi zasadami.

Jaka jest stawka alimentów natychmiastowych?

Podczas ustalania wysokości alimentów natychmiastowych potrzebny jest pewien wzór, gdzie głównymi współczynnikami są wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz liczba potomstwa znajdującego się pod opieką rodzica.

Rezultatem tych rachunków, a tym samym kwotą należnych alimentów będzie pewna część tzw. kwoty przeliczeniowej, którą jest dwukrotność przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia dzielona na 2 i ubiegłoroczny współczynnik dzietności.

Aby zrealizować wypłatę należnej kwoty wymagane jest przeprowadzenie postępowania nakazowego alimentacyjnego. Początkowym etapem walki o alimenty jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z oświadczeniem samego zainteresowanego albo jego przedstawiciela. Przed rozpoczęciem czynności sądowych, konieczne jest również dołączenie do pozwu kilku kluczowych informacji, w tym wysokości dochodów, kosztów ponoszonych na utrzymanie oraz ilości dzieci będących pod opieką. Nie obędzie się też bez złożenia oświadczenia, że sąd nie wszczął sprawy o separację ani postępowania rozwodowego.

Post Author: ds_admin